https://noveregiony.fra1.digitaloceanspaces.com/Artboard_4_b37163787e.jpg
Průvodce regionem

Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou

18. 6. 2024
Lenka Buřilová

Pokračujeme v našem cyklu toulek po malých i velkých obcích Rychnovska. Tentokrát zavítáme do Skuhrova nad Bělou, vesnice někdy též nazývané „vstupní brána do Orlických hor“. Leží v údolí říčky Bělá, 11 kilometrů severně od Rychnova nad Kněžnou a 12 kilometrů jižně od Deštného v Orlických horách.

První zmínka o Skuhrově pochází už ze 13. století. Z těch časů se uchovaly zbytky hradu, který obýval Mutina Skuhrovský. Podle Mutiny dostala ves jméno a později se přidalo přízvisko „nad Bělou“. Od 18. století prožila obec rozmach s rozvojem průmyslu. V Orlických horách byla naleziště železné rudy a na její těžbu navazovala výroba železného nářadí, kterým se zabývaly malé hutě, tzv. hamry. Ležely vždy u vody a využívaly vodní kolo, které pohánělo velké kladivo zvané buchar. 

Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou
Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou

Průmyslový odkaz rodiny Porkertů

Konkrétně ve Skuhrově nad Bělou vznikla Růženina huť. Na konci 19. století byla přebudována na železárnu a dala základ Porkertově továrně. Pokud máte doma starší bytelný mlýnek na maso, podívejte se, jestli na něm nenajdete označení Porkert. Možná pochází právě ze slévárny ve Skuhrově nad Bělou. Dnes už zde bohužel továrnu nenajdete, výroba byla před lety ukončena a objekt po letech chátrání zdemolován. Rozvaliny areálu uvidíte při vjezdu do Skuhrova směrem od Deštného. Na místním hřbitově se nachází hrobka rodiny Porkertů, která připomíná zašlou slávu. Pokud přijedete od Častolovic přes Kvasiny, vynoří se před vámi tovární komín s nápisem Porkert. Jedná se o památku na druhý závod této rodiny. Původně zde sídlila papírna průmyslníka Viléma Lercha. Ta vyhořela a areál koupil majitel Růženiny huti Vilém Porkert. Na místě papírny zbudoval slévárenský a strojírenský závod. Po ukončení výroby stojí areál dál bez větších změn. Ve dvou budovách sídlí soukromé firmy a zbytek továrny si bere zpět matka příroda. Místní ji využívají jako klidné místo na procházku nebo venčení psů.

Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou
Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou

Tip:

Více o historii rodiny Porkertů a jejich podniku najdete v našem starším článku ZDE

Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou

K památné lípě i na rybářskou stezku

Skuhrovem a jeho okolím vás provedou dvě naučné stezky. První se nazývá Vápenka podle starého vodojemu z 20. století. Stezka začíná v centru obce u bývalé hospody U Kouřimů a povede vás krásnou lesní cestou (místní jí říkají „u křížku“) až k hradu Skuhrov. Z něj už zbývá velmi málo a na jeho místě nyní stojí dřevěné lesní divadlo. Od června do srpna probíhá ve Skuhrově Divadelní léto na hradě a vystupují zde různé ochotnické spolky. Pro milovníky výšek a krásných výhledů stojí nad divadlem rozhledna. Dominantou hradu je dřevěná socha kata se šibenicí. Dále vás Vápenka povede kolem kostela sv. Jakuba a krásnou stromovou alejí k památné lípě. V aleji potkáte další dřevěné sochy zobrazující čtyři roční období a po levé ruce minete oboru s daňky, jejichž stádo udělá radost zejména dětem. Skuhrovská lípa se tyčí nad vsí a patří mezi památné stromy České republiky. O zasazení lípy existují dvě teorie. První příběh říká, že byla vysazena po zrušení roboty v roce 1848 místními sedláky a snad měli pod její kořeny zakopat nástroje, se kterými do roboty chodili.

Pak existuje zápis ve farní kronice od faráře Josefa Ehrenberga, který zasazení památné lípy datuje do roku 1838. Kdy a za jakých okolností byl strom vysazen, už se asi nedozvíme, ale tvoří výraznou dominantu obce a klidné místo k odpočinku. Když se u lípy zastavíte a budete pokračovat naučnou stezkou dál, projdete lesní pěšinou a zanedlouho dokráčíte k vodojemu Vápenka. Býval zdrojem vody pro vesnici, název odkazuje na vápenec v podloží. Naučná stezka končí nedaleko bývalé hospody, kde začala, a tvoří cca 2,5 km dlouhý okruh. Cesta není náročná, ale není vhodná pro kočárky nebo cestovatele se sníženou pohyblivostí.

„Skuhrovská lípa se tyčí nad vsí a patří mezi památné stromy České republiky. O zasazení lípy existují dvě teorie. První příběh říká, že byla vysazena po zrušení roboty v roce 1848 místními sedláky a snad měli pod její kořeny zakopat nástroje, se kterými do roboty chodili. Pak existuje zápis ve farní kronice od faráře Josefa Ehrenberga, který zasazení památné lípy datuje do roku 1838.“
Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou
Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou
Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou
Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou

Druhá naučná stezka se nazývá Česko-finská rybářská stezka, začíná u místní mateřské školky a povede vás mírným kopcem do lesa, pak cestou mezi poli až k rybníku v Debřecích. Lemují ji informační cedule zobrazující místní faunu a flóru. Když budete mít štěstí a budete pozorní, můžete zahlédnout mloka skvrnitého nebo ledňáčka. Na hrázi rybníka stojí altán, kde si můžete odpočinout, a když obejdete rybník dokola, uvidíte zase různé dřevěné sochy. Sumce, rybáře, mořskou pannu a další. Od rybníka se můžete vrátit po silnici zpět do centra Skuhrova nad Bělou. Rybářská stezka je krátká, měří jen asi 1,5 km. Vede lesem úzkou cestou, s kočárkem nebo invalidním vozíkem projet nelze.

Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou
Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou

Království dřevěných soch

Ať už budete procházet centrem obce, nebo půjdete po naučných stezkách, všude potkáte dřevěné sochy. U společenského centra uvidíte mlýnské kolo, které se část roku i otáčí. Pak vodníka lákajícího k sobě sličnou paní, další svádí boj s rakem. Socha mlynáře odkazuje na mlýn, který zde kdysi stával. Dřevěné sochy lemují obě naučné stezky, stojí na hradě i v areálu mateřské školy. Na parkovišti u hradu si můžete odložit jízdní kolo do originálního dřevěného stojanu a váš bicykl ohlídá majestátní orel a vlk.

Dřevěné sochy jsou výsledkem akce jménem Proměny dřeva. Koná se vždy v prvních červencových dnech a pořádá ji skuhrovský spolek Přátelé hradu. Do Skuhrova přijíždí pět nejlepších českých řezbářů motorovou pilou a tři dny tvoří sochy. Součástí akce je tzv. speedcarving, kdy každý z řezbářů tvoří hodinu sochu dle námětu. Téma loňského ročníku bylo „Ať žijí duchové“. 

Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou
Toulky Rychnovskem: Skuhrov nad Bělou

Proměny dřeva 2024 se konají od 4. do 6. července, poprvé se zahraniční účastí. Mimo českých řezbářů přijede německá šampionka a členka německého národního týmu řezbářů Res Hofmann. Můžete se těšit na bohatý doprovodný program, dobře se najíte a napijete, nakoupíte od místních řemeslníků a farmářů nebo si vyzkoušíte střelbu z airsoftové zbraně. Pro děti mají organizátoři připravené dílničky, malování na obličej a projížďky na koních. Dřevěné sochy a sošky si můžete na místě koupit nebo se zúčastnit dražby vybraných děl.

V současné době ve Skuhrově nad Bělou bohužel nefunguje trvale žádná restaurace, na výlet proto doporučuji svačinu s sebou. Za příznivého počasí od jara do podzimu si můžete dát kávu v maringotce U MiMa, otevírací doba je pružná a je uvedena na facebookové stránce kavárny.

Zdroj fotografií:

  • Archiv autorky

Máte nápad
na zajímavý obsah?
napište nám!