Informace o zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies

Tyto webové stránky provozuje společnost Nadační fond Škoda Auto, se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen "Nadační fond" nebo "my"). Nadační fond zpracovává Vaše osobní údaje jako správceza účelem poskytování služeb uživatelům ("Uživatel" nebo "Vy") Webových stránek ve věci popsané níže v kapitole "Účel zpracování a jeho popis".

Tyto Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies a dalších podobných webových technologií ("Prohlášení") vysvětlují, jak zpracováváme osobní údaje o vás prostřednictvím webových technologií.

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat. Veškeré změny provedené v tomto prohlášení budou zveřejněny na webových stránkách a v případě podstatných změn budete o nich informováni.


1. Jaké webové technologie může webová stránka používat? 

My, a také některé třetí strany, které na našich webových stránkách poskytují svůj obsah, reklamu nebo ostatní funkce, můžeme při vaší návštěvě webové stránky používat různé technologie k získávání a zpracování údajů.

Mezi ně patří především soubory cookies, což jsou malé soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a které nám pomáhají shromažďovat údaje o vašich aktivitách. Soubory cookies nám zejména umožňují ukládat vaše nastavení a preference, pamatovat si vaše přístupová data, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám pochopit, která část naší webové stránky je nejoblíbenější a analyzovat její fungování. Cookies mohou pocházet od nás nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme.

Dále pak využíváme i další technologie jako jsou například analytické skripty, které lze použít ke sledování uživatelů a jejich chování na webových stránkách. Pro všechny tyto technologie budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále používat označení cookies.

2. Zpracované osobní údaje:

Na webové stránce můžeme zpracovávat data o tom, jak webovou stránku používáte, například:      
– Síťové identifikátory,      
– Lokalizační údaje,      
– Komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat.

Tyto kategorie osobních údajů zahrnují identifikátory souborů cookies a jiné síťové identifikátory, data o zařízení, jako je model hardwaru, jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresa, IP adresa nebo verze operačního systému. Dále čas a trvání používání webové stránky, vyhledávací údaje a vybrané služby/produkty, a to, zda a s jakými soubory cookies jste souhlasili. Mezi lokalizační údaje řadíme údaje o vaší poloze získané pomocí různých technologií určování polohy, jako je např. GPS, přístupové body k Wi-Fi nebo jiné snímače, které mohou poskytovat data zařízení v okolí.

Získané osobní údaje o vás nebo o vaší aktivitě můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které získáme z veřejně dostupných zdrojů v případech povolených zákonem.

3. Účely používání cookies

Cookies jsou velmi běžnou technologií pro zapamatování určitých informací o tom, jak uživatelé interagují s webovými stránkami a používají svá zařízení. Drtivá většina webových stránek v současné době využívá cookies a jsou běžně používány z celé řady důvodů.


Nutné cookies

Tyto cookies nám pomáhají zajistit základní funkce, jako je zajištění funkčnosti a bezpečného chodu webové stránky, přístup k zabezpečeným částem webové stránky, rychlé načítání webového obsahu, ověření uživatele nebo zaznamenání, zda jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, včetně uložení uživatelských preferencí na doméně během relace. Takové cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu, a proto k jejich ukládání a čtení nepotřebujeme váš souhlas.


Preferenční cookies

S vaším souhlasem používáme cookies, které umožňují použití pokročilého webového obsahu a pokročilých funkcí a slouží k ukládání vašich preferencí napříč našimi webovými stránkami. Díky těmto cookies můžeme přizpůsobovat naše webové stránky podle vašich preferencí jako je nastavení jazyka a regionu 


Statistické cookies

Na základě vašeho souhlasu používáme cookies, které slouží k vytváření statistik, sledování a analýze chování uživatelů na webové stránce. Data nám pomáhají určit oblíbenost jednotlivých stránek funkcí a slouží jako podklad pro zlepšování webové stránky.


Marketingové cookies

S vaším souhlasem používáme soubory cookies abychom vám mohli zobrazovat personalizované nabídky, obsah a reklamy na základě vašich zájmů na této webové stránce, na našich jiných webových stránkách, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích. Za pomoci těchto cookies můžete být informováni o našich produktech a službách, akcích, soutěžích, novinkách, reklamách a katalozích. Díky údajům, které nám tímto způsobem poskytujete, vám také můžeme poskytovat nabídky na míru, které budou nejvíce odpovídat vašim zájmům.      
 

List cookies seřazených dle účelu:

Účel cookies

Název

Nástroj

Popis

Platnost

Nutné cookies

CookiesConsent

Cookiebot

Tento soubor cookie uchovává informaci, zda návštěvník webu udělil souhlas či nikoliv.

rok

Nutné cookies

__cf_bm

-

Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je pro web přínosné, aby mohl vytvářet platné zprávy o používání jejich webu.

1 den

Statistické cookies

_ga

Google Analytics

Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.

roky

Statistické cookies

_ga_#

Google Analytics

Používá Google Analytics ke shromažďování údajů o tom, kolikrát uživatel navštívil web, a také o datech první a poslední návštěvy.

roky

Statistické cookies

td

-

Registruje statistické údaje o chování uživatelů na webu. Používá se pro interní analýzy provozovatelem webu.

Relace

Marketingové cookies

_fbp

Meta Platforms

Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.

3 měsíce

Marketingové cookies

lastExternalReferrer

noveregiony.cz

Zjišťuje, jak se uživatel dostal na web registrací své poslední URL adresy.

-

Marketingové cookies

lastExternalReferrerTime

noveregiony.cz

Zjišťuje, jak se uživatel dostal na web registrací své poslední URL adresy.

-

 

Ostatní cookies třetích stran 

Některé z našich stránek zobrazují obsah od externích poskytovatelů, např. YouTube, Vimeo.

Pro zobrazení tohoto obsahu třetích stran, musíte nejprve přijmout jejich konkrétní podmínky. To zahrnuje jejich cookie zásady, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Pokud však tento obsah nevidíte, nejsou na vašem zařízení nainstalovány žádné cookies třetích stran.

Poskytovatelé třetích stran na stránkách Nadační fond:      
You Tube      
 

4. Jak zpracováváme vaše údaje: 

Zpracování osobních údajů bude zahrnovat zejména shromažďování, ukládání na nosičích dat, třídění, používání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky nebo ručně za účelem splnění výše uvedených účelů.


5. Nezbytnost / dobrovolnost zpracování osobních údajů:

Některé osobní údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu společnosti Nadační fond nebo třetí strany. To se týká zejména osobních údajů, které získáme pomocí nezbytných cookies. Tyto údaje zpracováváme za účelem: 

(i) zajištění funkčnosti webové stránky a      
(ii) uložení uživatelských preferencí na doméně během relace.

Pro jiné účely zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu. Poskytování osobních údajů pro takové zpracování je dobrovolné. Pokud jste nám svůj souhlas neposkytli, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Za tímto účelem vás při první návštěvě webové stránky vyzveme k udělení souhlasu s používáním cookies a zpracováním osobních údajů, které získáme v důsledku jejich použití. Můžete udělit souhlas s použitím všech cookies, případně své preference můžete upravit kliknutím na tlačítko „Spravovat cookies“. Pokud udělíte souhlas a přihlásíte se ke svému uživatelskému účtu, můžeme údaje o vašem chování na webové stránce propojit s vaším uživatelským účtem.

Svůj souhlas můžete odvolat a své volby ohledně používání cookies můžete změnit pomocí cookie manageru na našich webových stránkách, který aktivujete na kterékoli stránce kliknutím na tlačítko umístěné vlevé spodní části webové stránky s vyobrazením sušenky. Jakékoli použití souboru cookie nebo souvisejících osobních údajů před odvoláním vašeho souhlasu bude platné a zákonné.

I přes neudělení nebo odvolání souhlasu však budeme zpracovávat nezbytné cookies.

6. Doba zpracování:

Konkrétní doba zpracování je uvedená v Seznamu cookies seřazených dle účelu v kapitole 3.    

7. Kategorie příjemců, kterým můžeme poskytnout osobní údaje:

Poskytnuté a získané osobní údaje můžeme v odůvodněných případech zpřístupnit dalším stranám, a to zejména: marketingovým agenturám, společnostem koncernu a poskytovatelům analytických a statistických služeb jako například:

Google

Tato webová stránka používá služby poskytované společností Google Ireland Limited („Google“), které používají cookies k analýze toho, jak uživatelé tuto webovou stránku využívají. Konkrétně webová stránka používá následující služby:

– Google Analytics – sledování stavu a výkonu účtu, shrnutí návštěvnosti, aktivní uživatelé, průzkumník uživatelů, analytika uživatelů, pravděpodobnost konverze, srovnávací zprávy, demografické údaje a zájmy, přehled toku uživatelů, přehledy AdWords;

– Ad services (jako Doubleclick, Google Ads) – Integrace Doubleclick Manager a dalších reklamních skužeb pro účely cílení reklamy, zobrazování reklam a analytických funkcí, optimalizace obsahového marketingu a marketingu ve vyhledávačích a technického zhodnocení

Chcete-li se odhlásit ze sledování službou Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte prosím: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Podrobné informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Pro podrobné a aktuální informace o uvedených cookies navštivte: https://business.safety.google/adscookies/.

Meta

Tato webová stránka používá analytické soubory cookies, pixely a další technologie společnosti Meta Platforms Ireland Limited („Meta“), které umožňují shromažďování nebo získávání informací z webové stránky a dalších stránek na internetu. Tyto informace může Meta použít k poskytování měření reklam a cílených služeb.

Pro podrobné a aktuální informace o tom, jak Meta používá cookies navštivte: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies.

Adobe

Webové stránky používají platformu Adobe Experience Platform k přizpůsobení uživatelského prostředí prostřednictvím služby Adobe Target. Společnost Adobe používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování údajů o chování svých uživatelů a jejich zařízení. Společnost Adobe ukládá tyto informace naším jménem v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Společnost Adobe má smluvně zakázáno prodávat jakékoli údaje shromážděné naším jménem.

Pro podrobné a aktuální informace o uvedených cookies navštivte: https://www.adobe.com/privacy/experience-cloud.html

CookieBot

Webové stránky společnosti Nadační fond využívají technologii poskytovanou společností Usercentrics A/S ("CookieBot") k podpoře našeho řešení pro správu souborů cookie, včetně rozpoznání stavu souhlasu, který jste udělili prostřednictvím banneru o souborech cookie.

Podrobné informace o službě CookieBot a ochraně osobních údajů navštivte: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/.

Other parties

Vaše osobní údaje mohou být na požádání poskytnuty veřejným orgánům, a to zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení podle potřeby a v mezích zákona.

8. Zdroj osobních údajů: 

Ve většině případů získáváme osobní údaje přímo od vás v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje získáváme také sledováním vašeho chování na webové stránce.

9. Předávání osobních údajů do třetích zemí:

V souvislosti se zpracováním mohou být vaše osobní údaje předány do třetích zemí, tj. zemí mimo Evropskou unii („EU“) a Evropský hospodářský prostor („EHP“). K tomu dojde pouze v případě, když nám udělíte svůj výslovný souhlas nebo pokud podnikneme kroky k zajištění vhodných bezpečnostních opatření s cílem zajistit, aby vaše práva na ochranu osobních údajů byla i nadále chráněna tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Tyto kroky zahrnují:

  • ověření toho, že země mimo EU a EHP, do kterých se osobní údaje předávají, byly považovány za země s dostatečnou ochranou pro vaše osobní údaje;
  • uložení smluvních povinností příjemci vašich osobních údajů s využitím standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adrese https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914, které se příjemce ve třetí zemí zavázal vedle dalších dodatečných opatření dodržovat.

Vaše osobní údaje zašleme společnostem se sídlem ve Spojených státech amerických („USA“) na servery umístěné tamtéž. Takové přenosy jsou založeny na rozhodnutí o odpovídající ochraně pro bezpečný a spolehlivý tok údajů mezi EU a USA, které uvádí, že společnosti, které jsou certifikovány podle rámce EU-US Data Privacy Framework, poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

10. Automatizované rozhodování na základě osobních údajů v souvislosti s právními nebo jinak významnými otázkami:

V rámci tohoto zpracovávání nebude probíhat žádné automatizované rozhodování.

11. Další informace

Může být ve veřejném zájmu archivovat osobní údaje a ty mohou být použity pro účely výzkumu v oblasti vědy, historie nebo statistiky.


Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem externích webových stránek, na které webová stránka odkazuje hypertextovými odkazy. Nejsme zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů na externích webových stránkách. Tyto hypertextové odkazy se poskytují jako služba uživatelům a jsou přístupné na vlastní riziko.


Abychom zajistili maximální ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme příslušná organizační a technická opatření včetně fyzických, elektronických a správních postupů vedoucích k ochraně a zabezpečení informací shromážděných prostřednictvím této stránky. Vaše citlivá data nebo osobní údaje, které jste zadali na naší webové stránce, jsou šifrována a chráněna certifikátem SSL. Bez ohledu na výše uvedené nemůžeme zaručit, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí, pokud jsou posílány vámi nebo pokud se svými osobními údaji nezacházíte bezpečně.

Chcete-li se dozvědět vice o vašich právech a jak je uplatňovat, zjistíte v souboru níže.     

PRÁVA A KONTAKTY

 

Máte nápad
na zajímavý obsah?
napište nám!