https://noveregiony.fra1.digitaloceanspaces.com/rita_antsi_a_writer_in_his_40s_in_1930s_Czechoslovakia_writing_c291928a_9939_414c_966a_047f741ffd42_efb3514f26.webp
Osobnosti

Jaroslav Havlíček: klasik psychologické prózy z Jilemnice

21. 6. 2024
Jiří Štefek

Spisovatel Jaroslav Havlíček patří mezi nejznámější české literáty první poloviny 20. století. Jeho díla jako Helimadoe, Petrolejové lampy či Ta třetí byla zfilmována a mohli je tak poznat i ti, kteří literatuře příliš neholdují. Obyvatelé podhůří Krkonoš si v části Havlíčkových děl počtou s ještě větším gustem, odehrávají se totiž v jejich domovském kraji. Jaroslav Havlíček byl zdejším rodákem a v autorově díle tato skutečnost zanechala hluboký otisk.

Jaroslav Havlíček se narodil 3. února 1896 v Jilemnici jako druhorozený syn do rodiny zdejšího učitele Josefa Havlíčka a jeho ženy Julie (rozené Knýové). Jaroslav byl v dětství často nemocný, v osmi letech prodělal vážný zápal plic a zdravotní neduhy významně ovlivnily jeho povahové rysy. Od dětství projevoval zálibu v kreslení, chtěl se stát malířem. Rodiče však měli jiné představy a poslali svého syna na Obchodní akademii v Chrudimi. 

Dospívající Havlíček toto příkoří velmi dlouho těžce nesl. Přesto školu absolvoval a v roce 1913 složil maturitu. Během léta, které trávil v Jilemnici, se poprvé potkal se svojí budoucí ženou Marií, dcerou jilemnického mydláře. V té době však přišla další tvrdá rána Havlíčkovým uměleckým ambicím. Rodiče mu zakázali studium malířství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), a tak nastoupil roční abiturientský kurz na Obchodní akademii v Chrudimi. Do vytoužené Prahy se dostal až následující rok, kdy začal studovat obchodní vědy na České vysoké škole technické. Pro úplnost je potřeba dodat, že mladý Jaroslav ve studiu nikdy nevynikal.

Jaroslav Havlíček: klasik psychologické prózy z Jilemnice

Do války a do Prahy

V létě 1914 vypukla první světová válka. O rok později byl devatenáctiletý Havlíček odveden a jako jednoroční dobrovolník narukoval k pěšímu pluku do Kadaně. Přestože absolvoval důstojnickou školu, neměl žádnou vojenskou ctižádost. Naopak, jeho jedinou ambicí bylo vrátit se jako raněný do lazaretu v rodné Jilemnici. Na frontu šel celkem třikrát, tyto „štace“ proložil dvěma pobyty v lazaretu. Po konci první světové války se účastnil bojů na Slovensku, kde mladá republika sváděla boje o podobu hranic se sousedním Maďarskem. V roce 1919 Havlíček nastoupil jako úředník Živnostenské banky v Praze. Při práci opět studoval obchodní vědy, studia však znovu nedokončil. O dva roky později se oženil s Marií, kterou poprvé potkal – jak jsme již zmiňovali – během pomaturitního léta 1913. Rodina žila v Praze. Ve své práci bankovního úředníka byl sice až pedanticky pečlivý, avšak bytostně ji nesnášel. 

V roce 1929 se s rodinou (v tu dobu již měl syna Zbyňka a dcera Evu) přestěhoval do rodinného domku na Spořilově. Jeho pracovní režim vypadal tak, že přes den byl v bance a psal v noci, když jeho rodina spala. Mnohdy u stolu seděl až do svítání.

„Přestože absolvoval důstojnickou školu, neměl žádnou vojenskou ctižádost. Naopak, jeho jedinou ambicí bylo vrátit se jako raněný do lazaretu v rodné Jilemnici.“

Pozdní úspěch

Počátky literární tvorby Jaroslava Havlíčka sahají již do roku 1924 a jsou velmi nesmělé. Nejprve začal v časopisech publikovat básně, od roku 1928 psal i povídky. Ty vycházely v časopisech Cesta, Sever a východ či v Lumíru, kde si ho všiml literární kritik Karel Sezima. V té době měl Havlíček již v plánu románovou trilogii o rodném maloměstě z dob svého dětství. Havlíčkovi se v prvních letech nedostávalo plného pochopení, byl považován za dědice naturalistického pesimismu. Uznání a chvála přišly mnohem později.

Jaroslav Havlíček: klasik psychologické prózy z Jilemnice
„Havlíčkovi se v prvních letech nedostávalo plného pochopení, byl považován za dědice naturalistického pesimismu. Uznání a chvála přišly mnohem později.“

Knižně debutoval v roce 1935 už jako zralý spisovatel knihou Vyprahlé touhy. Původní název Petrolejové lampy změnil na nátlak vydavatele. Svoji knižní prvotinu však ještě přepracoval a takto vyšla po jeho smrti v roce 1944, už opět jako Petrolejové lampy. Na debut navázal knihou Neopatrné panny, psanou již v letech 1929 až 1932, ale vydanou až o mnoho let později. Z dalších děl jmenujme například romány Neviditelný, Ta třetí či Helimadoe, strhující příběh lásky, dospívání a pěti dcer podivínského venkovského lékaře. Poslední Havlíčkovou novelou je Synáček. Posmrtně vyšly povídkové soubory Prodavač času a Hodinky pana Balabána.

Workoholikův konec

V pozdějších letech se některá Havlíčkova díla dočkala svého zfilmování. Již klasikou je snímek Petrolejové lampy s Petrem Čepkem a Ivou Janžurovou v hlavních rolích. Divácky úspěšný je i film Helimadoe s plejádou předních českých herců v čele s Josefem Somrem, Jiřím Bartoškou, Oldřichem Navrátilem, Václavem Vydrou, Evou Jakoubkovou či Lucií Zedníčkovou.

Zajímavostí z Havlíčkova života je fakt, že byl za doby okupace a protektorátu odsouzen jako autor nemravných povídek. Z dnešního pohledu byl Jaroslav Havlíček workoholik, který měl dvě práce, jichž se nechtěl vzdát a jež od sebe striktně odděloval. Přes den bankovní úředník a v noci spisovatel. Zemřel kvůli fyzickému vyčerpání v důsledku zánětu mozkových blan 7. dubna 1943 ve věku 47 let.

Zdroj fotografií:

Máte nápad
na zajímavý obsah?
napište nám!