https://noveregiony.fra1.digitaloceanspaces.com/hra_na_varhany_57667e95a4.jpg
Z historie

Fenomén: varhany a varhanářství ve Vrchlabí

28. 4. 2024
Jiří Štefek

Varhany jsou největší a mechanicky nejsložitější hudební nástroj. Pro svou velikost, náročnou obsluhu, ale i majestátní tóny ve velkém rozsahu jsou též nazývány královským nástrojem. Jde o takřka nepostradatelnou část každého kostela, chrámu či katedrály. Jejich nejslavnější epochou bylo období baroka a klasicismu, kdy se na nich provozovaly monumentální koncerty a hráli na nich nejslavnější skladatelé hudební historie jako Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel či Wolfgang Amadeus Mozart. Z českých hudebníků zmiňme například skladatele jako například František Xaver Brixi, Jan Křtitel Kuchař, Josef Mysliveček nebo díky České mši vánoční známý Jakub Jan Ryba.

Hlavní éra českého varhanářství začala po konci třicetileté války (1618–1648). Na území Čech a Moravy vznikaly nové varhanářské dílny, mezi nimiž přední místo zaujímala vyhlášená vrchlabská dílna rodiny Tauchmannů. „Díky tomu, že s nimi spolupracovali též jejich příbuzní jako sochaři, malíři, truhláři a další profese, vzniká ve Vrchlabí jeden z prvních varhanářských cechů na území Čech, kterému hrabě Pavel z Morzinu vydává artikule – tedy pravidla a předpisy, které upravovaly organizaci cechů na nejvyšší úrovni – již v roce 1658,“ píše Radek Hanuš, vrchlabský varhaník a ředitel Základní umělecké školy Karla Halíře ve školní publikaci Halířoviny v listopadu 2013.

Co Tauchmann, to varhanář

Zakladatelem vrchlabské varhanářské dílny byl Georg Tauchmann z Horního Lánova. Přesné datum či rok jeho narození nejsou známy. Víme jen, že zemřel v roce 1650. V jeho šlépějích pokračoval i syn Georg Ambrosius Tauchmann, který se v roce 1659 přestěhoval do Vrchlabí a byl přijat do vzniklého cechu truhlářů a varhanářů. Na rodinnou varhanářskou tradici pak navázali také jeho potomci Johann Christoph Tauchmann a Ignaz Tauchmann.

Zhotovením varhan na dalších místech v královéhradecké diecézi byl pověřen vrchlabský měšťan a varhanář Ambrož Stanislav Tauchmann, z jeho potomků se varhanáři stali dva synové Ambrosius Augustin Tauchmann a Franz Tauchmann. Historii varhanářské dílny této slavné rodiny uzavírá poslední varhanář Josef Stefan Tauchmann, jenž působil ve středních a severních Čechách.

Rodinnou linii Tauchmannů máme tedy za sebou. A teď zpět do Vrchlabí. Po dostavbě celého areálu kláštera sv. Augustina ve Vrchlabí v první polovině 18. století došlo k postupnému vybavování klášterního kostela potřebným mobiliářem včetně varhan. „První zmínka o nich ve vrchlabském klášteře se týká nástroje, který měl být umístěn za hlavním oltářem sv. Augustina na řeholní oratoři pro potřeby doprovodu liturgických obřadů řádových bratří. Nic konkrétního o tomto zaniklém nástroji nevíme, snad jen to, že měl být dílem vrchlabské varhanářské dílny,“ píše Radek Hanuš v Halířovinách, tentokráte z března 2021. 

Fenomén: varhany a varhanářství ve Vrchlabí
Fenomén: varhany a varhanářství ve Vrchlabí

Čtvery vrchlabské varhany

Na hlavním kůru klášterního kostela stál až do roku 1895 velký reprezentativní nástroj litoměřického varhanáře Jana Rusche. V tomto roce však vypukl velký požár, který poničil budovu kláštera a zničil i tyto varhany. „Po požáru kostela nechala hraběnka Aloisie Černínová vybudovat prozatímní nástroj, než bude postaven nový, velký. Roku 1898 tedy slavná varhanářská dílna Gebrüder Rieger z Krnova postavila nové varhany. Tento prozatímní nástroj stojí na hlavním kůru kostela a dodnes obdivujeme kvalitu jeho zvuku i přes to, že je poměrně malý. Akusticky dokonalý prostor dokáže velmi dobře zaplnit, a tak na posluchače zvukově varhany působí spíše větším dojmem,“ vypočítává Radek Hanuš v téže tiskovině.

V roce 1872 postavil varhanář Amadeus Hanisch z Rychnova nad Kněžnou nástroj do kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu. Tento nástroj byl roku 2006 jako torzo rozebrán, převezen do klášterního kostela sv. Augustina ve Vrchlabí a po dobu následujících čtyř let restaurován. Nyní stojí v presbytáři kostela. Třetím varhanním nástrojem vrchlabského kláštera je třírejstříkový pozitiv, který byl postaven na počátku 18. století vrchlabskou varhanářskou dílnou. „Toto malé dílko je varhanním unikátem – dochovalo se v podstatě v původním stavu, a to i co se týče výšky ladění. Dodnes tak můžeme obdivovat a vychutnávat si autentický zvuk, který slyšeli i lidé před dávným časem,“ uzavírá Radek Hanuš.

Pro úplnost dodejme, že ve Vrchlabí se nacházejí ještě jedny varhany, a to v děkanském chrámu svatého Vavřince na náměstí Míru. Tyto varhany s bohatě zdobenou dřevěnou skříní pocházejí z dílny bratří Riegrů. Byly vyrobeny roku 1889, mají dvaadvacet rejstříků a dva manuály.

Zdroj fotografií:

  • Marcel Schön
  • Michal Hanuš

Máte nápad
na zajímavý obsah?
napište nám!