https://noveregiony.fra1.digitaloceanspaces.com/343790628_3517285908593643_2110481244565694305_n_589e568b6b.jpg
Aktuality

Mami, tati, jsem dospělý! Pferda pomáhá nemocným na cestě k nezávislosti

31. 7. 2023
Lenka Mahdalová

Osamostatnění dítěte je přirozený a důležitý krok ve vývoji každého jedince. V rodinách, které se starají o potomky s mentálním postižením, je tento okamžik o něco náročnější. Je to doba, kdy rodiče a pečovatelé hledají nejlepší způsoby, jak mladého člověka na jeho cestě k samostatnosti a plnohodnotnému začlenění do společnosti podpořit.

Každé dítě je jedinečné. I dvě děti se stejným mentálním postižením mohou disponovat různou úrovní schopností, vždy ale stojí za to snažit se vytěžit maximum z jejich potenciálu. Osamostatnění přitom neznamená jen fyzickou nezávislost. Jedná se i o rozvoj sociálních, emocionálních a kognitivních schopností. Rodiče a pečovatelé se snaží vytvářet takové prostředí, které rozvoj dítěte podporuje, a svému potomkovi poskytují příležitosti, aby se učil novým dovednostem. Důležitou součástí tohoto procesu je i posilování sebevědomí a sebeúcty, aby se dítě cítilo schopné a odhodlané překonávat překážky.

Klíčové faktory na cestě k osamostatnění

Důležité je nezapomínat na individuální přístup. Klíčem finálního úspěchu je i postupné zvyšování zodpovědnosti, které dětem umožňuje rozvíjet se svým vlastním tempem a nabízí jim pocit pokroku a nezávislosti. Rodiny dětí s mentálním postižením také potřebují přístup ke komunitě a sociálním interakcím. Kontakt s vrstevníky a účast na různých aktivitách poskytují dětem cenné příležitosti k rozvoji sociálních dovedností a vytváření pevných vztahů. Spolupráce s komunitními organizacemi či skupinami a zapojení do programů pro osoby s mentálním postižením přináší rodinám potřebnou podporu, informace a sdílení zkušeností. 

A proto je tu Pferda...

A právě s tím může rodinám skvěle pomoct nezisková organizace Pferda, která poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním už 18 let. Pomáhá jim dosahovat jejich snů a dojít tam, kam si oni sami přejí. Loni v létě se zapojila do grantové výzvy Akcelerátor, kterou zafinancoval Nadační fond Škoda Auto. Vypsal ji nadační fond Abakus, který cílí na celé rodiny. Projekt „Mami, tati, jsem dospělý“ nenabízí jen individuální přístup, ale i skupinová setkávání s dalšími lidmi, kteří řeší podobné situace. Rodiny mají také možnost využít rady odborníků z oblasti psychologie, zaměstnávání, financí nebo realit. V rámci projektu se díky podpoře Nadačního fondu Škoda Auto podařilo spustit i nový web s kompletními informacemi k této problematice.

„Kontakt s vrstevníky a účast na různých aktivitách poskytují dětem cenné příležitosti k rozvoji sociálních dovedností a vytváření pevných vztahů.“

Rodiny jely na prodloužený víkend do Orlických hor

V rámci tohoto projektu vyjely rodiny letos poprvé na společné setkání zaměřené právě na období, kdy se vynořují úvahy o samostatné budoucnosti jejich potomků. Na výjezdním setkání byly k dispozici služby psychologa, terapeuta, supervizora i sexuálního důvěrníka. Zúčastnili se také tzv. peer pracovníci z organizace Ledovec – lidé se zkušeností s duševním onemocněním, kterou využívají ve prospěch druhých. A protože se setkání konalo v horách, nesměla chybět pěší túra. Přítomní se s nadšením zúčastnili i kosmetického workshopu. A výsledek? Mladí během čtyř dnů navázali nová přátelství a rodiče si dopřáli cenný čas pro sebe. 

Mami, tati, jsem dospělý! Pferda pomáhá nemocným na cestě k nezávislosti
Mami, tati, jsem dospělý! Pferda pomáhá nemocným na cestě k nezávislosti
Mami, tati, jsem dospělý! Pferda pomáhá nemocným na cestě k nezávislosti
Mami, tati, jsem dospělý! Pferda pomáhá nemocným na cestě k nezávislosti

Pár slov na závěr

Osamostatnění dítěte s mentálním postižením je dlouhodobý proces, který vyžaduje velkou dávku trpělivosti, lásky a porozumění. Rodiče, kteří se této výzvy ujímají, si zaslouží obdiv i podporu. Sladkou odměnou je pro ně na konci této cesty zjištění, že dítě se ve světě neztratí. Že se mu daří. A že pro jeho budoucnost udělali vše, co bylo v jejich silách. A nezapomínejte, že každý krok směrem k nezávislosti je důležitý a představuje úspěch, ať už se jedná o malé, či větší milníky. Protože i cesta může být cíl.

Máte nápad
na zajímavý obsah?
napište nám!