https://noveregiony.fra1.digitaloceanspaces.com/Church_of_St_John_the_Baptist_Slavonov_Czech_Republic_3_c16a8a31cc.jpg
Z historie

Dřevěný kostel ve Slavoňově: nejstarší svého druhu u nás

24. 7. 2023
Lenka Mahdalová

V minulém díle našeho seriálu po stopách dřevěných kostelů jsme navštívili Liberk. Tentokrát zavítáme do Slavoňova – malé obce na Náchodsku v Královéhradeckém kraji, která se pyšní zajímavým roubeným kostelem sv. Jana Křtitele i hranolovou renesanční zvonicí.

Letem světem historií města

Slavoňov leží zhruba 4 kilometry od Nového Města nad Metují. Už v polovině 14. století tu stával dřevěný gotický kostel. Ten byl ale nejspíš během husitských válek zničen a jeho podobu známe jen díky pečetidlu v jedné ze sbírek v Národním muzeu v Praze. V polovině 16. století tu postavili kostel nový, který sice prošel několika opravami, ale stojí dodnes. Původně byl zasvěcen sv. Martinovi, v 17. století však v rámci rekatolizace došlo ke změně společně s instalováním nového oltáře sv. Jana Křtitele. Jako farní kostel sloužil od začátku 19. století. 

Dudík (2012)
Kozuch (2010)

500 let starý zvon a původní zvonice

Římskokatolický kostel sv. Jana Křtitele je od roku 2014 národní kulturní památkou. Areál kostela je obehnán kamennou zdí, která plnila obrannou funkci. Do ní je začleněna hranolová zvonice z roku 1555, skrze kterou se do areálu kostela vchází. Pochlubit se může třemi zvony, z nichž nejstaršímu (jmenuje se Jan Nepomucký) je už téměř 500 let. Za zmínku stojí i fakt, že zvonice je původní, a tedy starší než nynější kostel. V areálu se nachází i hřbitov a roubená márnice čtvercového půdorysu z 18. století.  

Četli jste někdy nápis vytesaný do trámu starého půl tisíciletí?

Na jednom z trámů je nápis: „Leta Panie 1553 vystawjen jest kostel Slawonowsky“. Připomíná rok 1533, kdy byl kostel za přispění bohatých rolníků z blízké obce Blažkova postaven šlechticem a jeho synem Janem Koltačkou na jejich vlastním pozemku. Poté byl kostel i s pozemky darován farnosti. 

Kostel tří druhů dřeva

Půdorys kostela má tvar nepravidelného obdélníku. Kostel je postavený ze tří druhů dřeva – na základy stavitelé použili nejodolnější dubové, pak pokračovali jedlovým a krovy zhotovili ze dřeva smrkového. Spáry utěsnili mechem a maltou a zvenku obílili. Později byly z venkovní strany doplněny svislé trámy, které podpírají střechu. Ta je pokrytá šindelem, nahoře vystupuje malá věžička. Interiér kostela je bohatě zdobený nástěnnými i nástropními malbami, nechybí kůr s varhanami.

Dudík (2012)

Italský odkaz starých mistrů

Specifickým kostelním unikátem je kazetový strop s pestrobarevnými ornamenty. Podle pověsti je vytvořili tři italští malíři jako vděk místním, kteří jednomu z nich pomohli se uzdravit. Na stropě jsou tak k vidění i slunné motivy Itálie, pro české země v té době spíš exotické – vinná réva, granátová jablka nebo tamní rostliny. Kazetový strop ukrývá i jméno restaurátora Františka Mervarta, který v roce 1970 vrátil zašlé a místy zabílené výzdobě její původní vzhled. K očistě tehdy použil i čerstvý chleba, který se v té době pekl na místní faře.

Kostel je vyhledávaným cílem tuzemských i zahraničních turistů. Po celý rok se tu konají bohoslužby, svatby, pohřby i křty. Pokud se sem vydáte a bude zrovna zamčeno, můžete ale přesto do interiéru nahlédnout alespoň přes mříž. 

A dotkli jste se někdy zvonu starého téměř 500 let?

Místní zvon z roku 1561 je odborníky považován za klenot zvonařského umění. Je zavěšený na dřevěném závěsu, průměr má více než metr a ulil jej zvonař a konvář Václav Farář. Zvon má šestiramennou korunu a na čepci nápis, letopočet a iniciály autora.

Zdroj titulní fotky: Wikipedie, Dřevěný kostel svatého Jana Křtitele, Slavoňov. Postaven roku 1553. © Kozuch, 2010

Máte nápad
na zajímavý obsah?
napište nám!