https://noveregiony.fra1.digitaloceanspaces.com/thumb_13_2000_1400_0_0_landscape_6ac2f8b420.jpg
Aktuality

Na tiskové konferenci představeny výsledky průzkumu a první projekty

16. 5. 2019
NovéBoleslavsko

ŠKODA AUTO společně s městy Mladá Boleslav a Kosmonosy představila výsledky průzkumu mezi mladoboleslavskými občany v rámci společného projektu 10 týdnů pro Nové Boleslavsko. Od prosince 2018 do února 2019 měli obyvatelé mladoboleslavského regionu příležitost vyjádřit své návrhy na zlepšení kvality života ve městě a okolí. Bylo podáno více než 2 300 podnětů. Nejvíce se občané vyjadřovali k tématu dopravy, sportu a kultury, urbanistiky a rozvoje města a také bezpečnosti.

S ohledem na výsledky průzkumu mezi mladoboleslavskými občany se Nadační fond ŠKODA AUTO společně s partnery rozhodli v roce 2019 začít prvními projekty v celkové hodnotě 60 milionů Kč.

V roce 2019 je připravována realizace následujících projektů:

Nové Boleslavsko dostupnější:

 • Zajištění zpracování studie Dopravní koncepce na území Mladoboleslavska
 • Zajištění zpracování koncepční studie rozvoje cyklostezek na území Mladoboleslavska
 • Zajištění zpracování studie optimalizace veřejné dopravy v Mladé Boleslavi

Nové Boleslavsko solidární:

 • Finanční a materiální podpora charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby v Mladé Boleslavi a okolí

Nové Boleslavsko zdravější:

 • Finanční podpora akce Dny zdraví zaměřené na zdravý životní styl a prevenci vzniku závažných onemocnění
 • Finanční podpora akce Festival pohody s cílem pečovat o duševní zdraví obyvatel Mladoboleslavského regionu
 • Finanční podpora vybraným organizacím prostřednictvím sportovních výzev ŠKOFIT
 • Financování zdravotnických zařízení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi

Nové Boleslavsko vzdělanější:

 • Spolufinancování ICT vybavení (počítače, tablety apod.) pro základní školy v Mladé Boleslavi
 • Zajištění odborných stáží v zahraničí pro ředitele základních škol regionu Mladá Boleslav

Nové Boleslavsko pro lepší domov:

 • Zajištění zpracování studie integrovaného rozvoje území Mladoboleslavska

Nové Boleslavsko bezpečné:

 • Finanční podpora vybudování infrastrukturních opatření ke zklidnění dopravy a zvýšení dopravní bezpečnosti v Mladé Boleslav
 • Zvýšení povědomí v oblasti dopravní bezpečnosti působením na školní mládež a řidiče formou vzdělávacích programů a kampaně
 • Zajištění protidrogové prevence prostřednictvím multimediální vlakové soupravy REVOLUTION TRAIN
 • Financování rozšíření městského kamerového systému a nového vybavení pro strážníky v Mladé Boleslavi

Nové Boleslavsko aktivnější:

 • Společně s Nadací pro rozvoj občanské společnosti (NROS) vyhlásit výzvu pro projekty občanské společnosti zaměřené na volnočasové aktivity občanů v regionu.

Nové Boleslavsko inovativní:

 • Financování zavedení pilotního provozu sdílených kol v Mladé Boleslavi

Nové Boleslavsko pro lidi:

 • Spolufinancování výsadby vzrostlých stromů v rámci revitalizace přírodního parku Štěpánka
 • Zajištění zpracování studie proveditelnosti k funkčnímu řešení využití objektu Poplužního dvora a rozpracování vybrané varianty
 • Zajištění zpracování územní studie oblasti „Starý závod“
 • Zajištění zpracování studie Povodňový park Jizera

Nové Boleslavsko pro volný čas:

 • Spolufinancování vybudování startovací rampy v rámci BMX areálu v Benátkách nad Jizerou
 • Financování dětského hřiště v Kosmonosech
 • Finanční podpora obnovy kuželkářské dráhy v Kosmonosech

Strategické projekty, u kterých je potřeba dopracovat koordinaci s partnery a model samotného financování:

Nové Boleslavsko dostupnější:

 • Výstavba mostu pro pěší a cyklisty přes řeku Jizeru

Nové Boleslavsko pro lidi:

 • Partnerství v rámci vybudování tvůrčího a komunitního centra v Mladé Boleslavi

Nové Boleslavsko pro volný čas:

 • Vybudování venkovního koupaliště v Kosmonosech
 • Vybudování centrálního hřiště s odpočinkovou zónou na Radouči

Podrobnější informace najdete zde.

Máte nápad
na zajímavý obsah?
napište nám!