https://noveregiony.fra1.digitaloceanspaces.com/Klaudian_titulka_86abd92dae.png
Osobnosti

Mikuláš Klaudián: kulhavý kartograf z Boleslavi

18. 4. 2024
Klára Marková

Za časů renesance byla Mladá Boleslav centrem Jednoty bratrské. Městu se kvůli tomu začalo přezdívat bratrský Řím. Koncem 15. století získali čeští bratři zchátralý klášter minoritů v Mladé Boleslavi a už v roce 1518 zde nedaleko kláštera založil humanistický intelektuál Mikuláš Klaudián bratrskou tiskárnu.

O českém učenci, lékaři, lékárníkovi, kartografovi a tiskaři Mikuláši Klaudiánovi toho víme velmi málo. Jeho přízvisko Klaudián z latinského Claudianus (kulhavý) pravděpodobně odkazovalo k tělesné vadě. Norimberští radní ho totiž v zápisech označovali jako „kulhavého kacíře“.

Mikuláš Klaudián: kulhavý kartograf z Boleslavi

Nejstarší samostatná mapa Čech

Právě v německém Norimberku nechal v roce 1518 Mikuláš Klaudián vytisknout historicky první samostatnou mapu Českého království. Jedná se o vůbec první mapu, která vznikla ve střední Evropě, a zároveň patří k těm nejstarším, které zachycují Evropu. Dodnes se zachoval pouze jeden výtisk ilustrovaného jednolistu, který je uložený v Biskupství litoměřickém. Klaudiánovu mapu tvoří tři samostatné části. Samotná mapa zabírá spodní třetinu, má rozměry 46 × 55 cm a je orientovaná na jih. Nenajdete na ní kartografickou síť ani měřítko. Na svou dobu byla ovšem velice podrobná, obsahuje totiž 280 názvů míst a sídlištních značek. 

I v současnosti by si v mapě mohl počíst obyčejný člověk, protože obsahuje pro současníka srozumitelné české názvy. Je jedinečnou památkou. Uchovává pro další generace paměť našich předků, můžeme se jejím prostřednictvím vydat do dávné minulosti a pochopit, jak lidé raného novověku vnímali krajinu kolem sebe.

Mikuláš Klaudián: kulhavý kartograf z Boleslavi

Klaudián a současnost

Jaký je dnes učencův odkaz v Mladé Boleslavi? V první řadě narazíte poblíž bývalé bratrské tiskárny na Klaudiánovu ulici. Nejvýrazněji si ovšem odkaz Mikuláše Klaudiána připomíná mladoboleslavská oblastní nemocnice, která jeho jméno nese od roku 1990. Pár kroků od vstupního vestibulu do nemocnice visí panel s informacemi o osobnosti Mikuláše Klaudiána, a dokonce i kopie jeho slavné mapy.

Mikuláš Klaudián: kulhavý kartograf z Boleslavi

Máte nápad
na zajímavý obsah?
napište nám!