https://noveregiony.fra1.digitaloceanspaces.com/Hejda_1_5ea10bda30.jpg
Osobnosti

Josef Hejda: legendární nakladatel i odvážný knihomol

6. 9. 2023
Ladislav Futtera, Iva Crookston, Tereza Kramlová

Josef Hejda je rodák z Mladé Boleslavi, jenž se vepsal do historie nejen této krásné lokality. Jeho jméno znají milovníci tisku po celé České republice. Byl totiž významným nakladatelem, pod jehož vedením došlo ke spojení tiskárny Hejda & Zbroj a nakladatelství Karel Vačlena. Vzniklo tak legendární nakladatelství Hejda & Zbroj, které se proslavilo především tiskovinami pro ženy. Ty byly v mnoha ohledech revoluční, protože se nebály moderních ani feministických témat a ženy po celé republice si je velmi oblíbily. Pojďme se na život a práci Josefa Hejdy podívat blíže!

Josef Hejda se narodil 24. 2. 1891 do knihkupecké rodiny. V Mladé Boleslavi studoval na gymnáziu a poté se vydal sbírat vědomosti na grafickou školu do Vídně.

Knihami byl obklopen odmalička a jeho láska k tisku trvala celý život. Nejprve pracoval v pražské knihtiskárně Alois Wiesner, poté se rozhodl pokračovat v rodinném podniku u svého otce – v nakladatelství Karla Vačleny. Tehdy nejspíš ještě netušil, jak velký životní příběh napíše on sám.

Krátce před svými třicátými narozeninami převzal Josef Hejda od otce Františka vedení tiskárny Hejda & Zbroj a nakladatelství Karel Vačlena – až roku 1930 se obě firmy spojily pod názvem Hejda & Zbroj. Toto nakladatelství v Mladé Boleslavi existovalo od roku 1878 a již zakladatel Vačlena (1843–1910) cílil jeho produkci na ženy čtenářky.

Josef Hejda: legendární nakladatel i odvážný knihomol

Moderně pro inteligentní ženy

Josef Hejda tak po svých předchůdcích podědil „ilustrovaný časopis pro dámy“ Módní svět a „list pro zájmy českých žen a dívek“ Lada. Dle tehdejšího vyjádření měl tento časopis „uspokojovat potřebu listu poučného, zábavného a zároveň časového, se stálým zřetelem k potřebám a zájmům českých dívek“. Na jeho podobě se podílely hlavní představitelky ženského hnutí jako Eliška Krásnohorská, Pavla Moudrá či Julie Vlasáková.

Hejda zaměření nakladatelství akceptoval, snažil se ale jeho produkci modernizovat. Oba časopisy roku 1927 spojil do „týdeníku inteligentních žen“ Lada – Módní svět a přiblížil se tak pražským módním časopisům. Větší důraz byl kladen na fotografie, společenské rubriky i ženskou emancipaci.

Profil časopisu následovala ediční řada Knihovna Lady, zahájená roku 1922. Oblíbeným žánrem této knižnice byly beletrizované epizody ze života českých spisovatelů (např. Petr Fingal: Lásky Jana Nerudy, 1934; Anežka Čermáková-Sluková: Malé nebíčko. Po stopách Karoliny Světlé, 1936).

Věděli jste, že…

Nakladatelství Hejda & Zbroj vydávalo prózu i slavným spisovatelům, jako byli Jindřich Šimon Baar, Josef Hais Týnecký, Čeněk Kramoliš či Alois Jirásek.

Úcta k rodnému městu

Distribuci titulů od dvacátých let nově zabezpečovala pražská expediční pobočka. Třebaže Josef Hejda chtěl významněji konkurovat pražským nakladatelstvím, nemalá část produkce byla svázaná s mladoboleslavským regionem. Na zakázku nakladatelství tisklo výroční zprávy pro mladoboleslavské školy, gymnázia, reálky a obchodní akademie. Hejda navíc s místními učiteli udržoval vřelé kontakty a setkával se s nimi i při organizaci významných kulturních projektů.

Hejda byl znám svým „knihomolstvím“, zájmem o ex libris a hrdě se k tomu hlásil. To ho přivedlo k mladoboleslavskému bernímu úředníkovi Václavu Rudlemovi, jenž organizoval výstavy ex libris a bibliofilií. S pomocí Ferdinanda Strejčka bibliofilskými edicemi společně připomněli mladoboleslavské rodáky Aloise Vojtěcha Šmilovského (Epigrammy antické spůsoby, 1935) a Vincence Zahradníka (Neznámé bajky, 1940).

Josef Hejda: legendární nakladatel i odvážný knihomol

Smutný konec

Druhou světovou válkou začíná soumrak Hejdova nakladatelství. Jeho profil tehdy výrazně ovlivňoval aktivistický žurnalista Ladislav Fialka a dveře otevřel kolaborantským titulům jako „Jdeme s Říší“ dělnického básníka Jindry Cinka. Po válce přišla očekávatelná reakce – na nakladatelství byla v roce 1945 uvalena národní správa.

Hejda z nakladatelství odešel a pod vládou národní správy to s podnikem šlo od desíti k pěti. Pokud nepočítáme zakázkový tisk výročních zpráv mladoboleslavských škol, v letech 1948 a 1949 jsou záznamy pouze o jedné vydané knižní položce. V době vytváření centralizovaných, státem řízených nakladatelských národních podniků firma bohužel zanikla definitivně.

Věděli jste, že…

Protože byl Josef Hejda důležitou osobností Mladoboleslavska, ŠAVŠ (Škoda Auto Vysoká škola) se rozhodla po něm pojmenovat nový kampus Vzdělávacího technického centra „Na Hejdovce“. Studenti zde budou moci čerpat praktické dovednosti rovnou ve výuce, a to například ve výrobně-logistické laboratoři, laboratoři virtuální reality a 3D tisku, ve výzkumné IT laboratoři či výzkumné strojně-elektrotechnické laboratoři. Technické centrum bude sloužit také veřejným vzdělávacím aktivitám, kroužkům, přednáškám a například workshopům. Otevře se v září.

Velice děkujeme za cenné informace pro napsání článku panu Ladislavu Futterovi.

Máte nápad
na zajímavý obsah?
napište nám!