https://noveregiony.fra1.digitaloceanspaces.com/Web_1920_1_16bc1a9d1b.jpg
Osobnosti

Zdeňka Flousková: Okrašlovací spolek lidem ukazuje, že dobrovolnictví má smysl

18. 9. 2023
Jiří Štefek

Ve Vrchlabí již pátým rokem funguje okrašlovací spolek. Za dobu své existence se mu podařilo zrealizovat celou řadu projektů, které zatraktivnily veřejný prostor nejen v centru města. O tom, jak spolek vznikl, jak funguje a jaké má plány do budoucna, jsme si povídali s členkou rady spolku Zdeňkou Flouskovou.

Kdy začal fungovat Okrašlovací spolek ve Vrchlabí?

Okrašlovací spolek byl založen v únoru 2019. Stalo se tak u příležitosti výročí založení starého Okrašlovacího a sadovnického spolku ve městě Vrchlabí z roku 1869. Už tehdy se sešli lidé s tím, že chtějí zkrášlit veřejný prostor. Naše motivace byla taková, že jsme uvažovali, jak využít potenciál občanské společnosti a chuti lidí něco společně dělat. Říkali jsme si, že založíme neziskovku, a sáhli jsme proto po starém názvu „okrašlovací spolek“. Chtěli jsme, aby opravdu všichni viděli, že to není žádná politická strana nebo něco takového, ale že to je občanská iniciativa, která má za cíl něco pěkného vytvářet.

Jak probíhal zrod spolku?

Už na první schůzku přišlo zhruba dvacet lidí. Bylo vidět, že to lidi oslovuje.

Jak se o založení spolku tito lidé vůbec dozvěděli?

Oslovili jsme přátele, které jsme si vytipovávali s tím, že by se k nám mohli přidat. A pak se postupně nabalovali další a další lidé. Už na první schůzce jsme si říkali témata, kterým bychom se chtěli věnovat. Při založení spolku jsme předem vymezili, že spolek se bude věnovat péči o veřejný prostor, o životní prostředí, ale i o věci, které souvisejí s historií města. Do toho pak lidé postupně přinášeli konkrétní témata a takto to děláme stále. Jednou za rok máme schůzku a dáváme dohromady témata, kterým by se spolek v těchto výše uvedených oblastech mohl věnovat.

Zdeňka Flousková: Okrašlovací spolek lidem ukazuje, že dobrovolnictví má smysl
Zdeňka Flousková: Okrašlovací spolek lidem ukazuje, že dobrovolnictví má smysl
Zdeňka Flousková: Okrašlovací spolek lidem ukazuje, že dobrovolnictví má smysl
Zdeňka Flousková: Okrašlovací spolek lidem ukazuje, že dobrovolnictví má smysl

Když se na schůzi sejde témat více, podle čeho se pak vybírá projekt, který se nakonec i zrealizuje?

Máme takovou metodu, kdy lidé říkají nápady a píše se to na papír. Pak každý dostane tři červené puntíky a ty nalepí ke svým top projektům. Může klidně všechny tři puntíky přiřadit k jednomu projektu nebo je rozdělí mezi tři témata. Z hlasování nám pak velice rychle vypadnou návrhy, které mají největší podporu, a jim se poté věnujeme. Jsou to obvykle výsadby stromů, patří sem určitě i projekty zabývající se hospodařením s vodou nebo okrašlování vzdálenějších koutů ve Vrchlabí. Shodujeme se v tom, že centrum našeho města je vyparáděné, ale směrem od náměstí po vodě i proti ní pak už péče radnice vázne. Proto byla například poptávka po lavičkách mimo centrum.

Kolik má vrchlabský okrašlovací spolek v současné době členů?

Nyní máme 34 členů. Jsou to lidé, kteří zaplatí členský příspěvek. Držíme se na tomto počtu přes třicet osob. Občas někdo odpadne tak, že nezaplatí příspěvek, ale pak se zase třeba dva nebo tři lidé přihlásí. Na akce, které děláme, vždy oslovíme i veřejnost. Máme webové stránky, máme Facebook a ve městě i dvě vývěsky. Tudíž na naše akce hojně přicházejí i nečlenové. Je fajn, že přicházejí rodiny s dětmi. Přijdou si zasadit strom. Máme výborné zkušenosti s tím, jak lidé zalévají kytky na náplavce. Na velké akce přichází opakovaně i parta ze Škodovky, která nám skvěle pomůže. Myslím si, že se lidé rádi přidají k nějaké připravené akci, u níž vidí smysl. Mají fakt radost, že se něco povedlo. Tyto akce pak většinou končí tím, že si sedneme a dáme si něco dobrého nebo posedíme u ohně. 

Okrašlovací spolek ve Vrchlabí existuje od roku 2019. Co všechno se mu za dobu jeho fungování podařilo?

Začínali jsme tím, že jsme osázeli náplavku. Dále jsme do města pořídili pět laviček, které opravdu fungují a slouží svému účelu. Mě vždy potěší, když vidím například u polikliniky, že tam na lavičce někdo sedí. Starý Okrašlovací a sadovnický spolek se v minulosti věnoval sázení stromů, a to především na alejích vedoucích z města. Pak měl také veliký projekt, kterým byl městský park. Městský park, to byly kdysi louky a tento spolek tam s pomocí škol a podporou od mecenášů nasázel 14 tisíc sazenic stromů. Městský park je z konce 19. století a dnes – ač to nevypadá – velice rychle dožívá. Kvůli klimatickým změnám stromy odcházejí ještě mnohem rychleji a rychle se to tam proměňuje. A právě to byla věc, kterou jsme si vzali za svou a už od roku 2019 jsme začali připravovat vizi nového městského parku na dalších sto let. 

„Městský park je z konce 19. století a dnes – ač to nevypadá – velice rychle dožívá.“

O co v ní jde?

Obsahem této vize je udělat revitalizaci parku. Domluvili jsme se s ateliérem Tilmun, který začal zpracovávat projekt, ale pro něj bylo potřeba připravit zadání. Tudíž zase prostřednictvím besed s uživateli parku jsme sbírali zkušenosti, ale i informace o tom, jak to tam dříve vypadalo. Velmi užitečné byly i představy lidí, jak by si představovali, že by to tam mohlo vypadat a jaké by to tam chtěli mít. Skrze závěrečnou velkou veřejnou debatu následně vzniklo podrobné zadání, které obdržel krajinářský ateliér a ten pak zpracoval podrobný projekt revitalizace. Tento projekt, který zaplatilo město, je hotový a opřipomínkovaný a park je připraven, aby se v něm udělaly příslušné práce. To je však úkol města. My to ale budeme muset hlídat a tlačit. Jinak další velkou akcí byl projekt zadržování vody v krajině, kdy jsme v městském parku vybudovali tři jezírka. Loni to vyústilo tím, že jsme je spojili Stezkou vody. To je taková zajímavá nabídka pro turisty, při které se dozvědí více o koloběhu vody v přírodě. Z dalších věcí bych ráda zmínila zvoničku u Hančiny cesty nebo dosázení starého hřbitovního sadu.

Jaké mají členové okrašlovacího spolku osobní naplnění z toho, co ve prospěch města a jeho okolí dělají?

Největším přínosem je to, že lidé – a to jak členové spolku, tak jeho sympatizanti – poznávají, že má smysl společně a dobrovolně něco udělat. Že to má dobrou koncovku a že tu po nich něco zůstalo. Vidí, že občanská společnost má sílu. Myslím si, že to je cesta, jak dát lidem uvěřit, že jejich hlas má platnost. Na těchto drobnostech pak poznávají, že to funguje.

A otázka na závěr: Pokud se někdo chce stát členem okrašlovacího spolku, co má udělat?

Je to úplně jednoduché. Najde nás na internetu, kde je kontakt a je tam i popsáno, jak se lze přihlásit, a tudíž i dostat k nám. Na náměstí máme vývěsku, takže kontakty na nás jsou všude. Jsme velmi snadno dohledatelní. Zkrátka Okrašlovací spolek ve Vrchlabí je dnes už značka.

Věděli jste, že...

Zdeňka Flousková obdržela v roce 2021 ocenění „Modrej život“. Cílem Modrého života je posílit sousedské vztahy a ocenit aktivní lidí, organizace, akce a projekty na Vrchlabsku a Jilemnicku za to, že pomáhají svému okolí. Zároveň chce představit jejich inspirativní příběhy mladé generaci a tím ji motivovat k vlastní akci.

Máte nápad
na zajímavý obsah?
napište nám!