https://noveregiony.fra1.digitaloceanspaces.com/shutterstock_132672149_cb3ee08fd3.jpeg
Průvodce regionem

Vamberecká krajka: symbol elegance a bohatství z Orlických hor

19. 11. 2023
Jana Freudenbergová

Příběh krajkářství je fascinující cestou časem, která sahá až do renesance. Co však dělá tuto historii ještě poutavější, je fakt, že mezi epicentra této vznešené řemeslné tradice patří právě Vamberk.

Za rozvoj krajkářského řemesla ve Vamberku můžeme poděkovat především hraběnce Magdaléně Grambové. Narodila se kolem roku 1600 do šlechtické rodiny Reichlin von Meldegg a provdala se za Kašpara Gramba z Grambu, plukovníka císařské armády. Po smrti svého manžela se roku 1633 ujala panství. Byla to velmi podnikavá žena, která věděla, jak vydělat peníze. Jedním z jejích nejambicióznějších a nejúspěšnějších projektů bylo pozvání učitelek paličkování z Belgie, aby naučily místní krajkářky paličkovat ve stylu západní Evropy. Zajistila tak Vamberku světovou proslulost. Magdaléna Grambová zemřela roku 1671 a její ostatky byly uloženy v kryptě místního kostela.                                                                                                                    

Vamberecká krajka: symbol elegance a bohatství z Orlických hor

Rozkvět díky Marii Terezii

Další významnou osobností v historii krajkářství je císařovna Marie Terezie, vládkyně habsburské monarchie. Roku 1755 provedla sérii reforem, které ovlivnily mnoho oblastí života v císařství, včetně krajkářství. Jedním z nejvýznamnějších aktů bylo zrušení starobylého cechovního systému. Tak se paličkování krajek stalo svobodným povoláním a kdokoli, kdo chtěl a byl dostatečně šikovný, mohl nyní vytvářet krajky bez nutnosti splnit přísné požadavky a omezení, které dříve ukládaly právě cechovní předpisy. To přineslo do krajkářského řemesla novou energii a umožnilo více lidem zapojit se do tohoto krásného umění.

Marie Terezie nejenže uvolnila krajkářství z pout cechovního systému, ale také tomuto řemeslu poskytla císařskou podporu založením specializovaných škol. Tyto školy byly určeny k výuce nových generací krajkářek a k zachování a rozvoji krajkářských technik a vzorů. Nicméně motivem pro reformy nebyla jen láska k paličkované kráse. Marie Terezie totiž především vnímala ekonomický potenciál oboru. Výroba krajek je náročná na čas i zručnost, a představovaly tedy drahé zboží, často používané jako statusový symbol, ukazující bohatství a postavení těch, kteří je nosili. Prodej krajek tak přinášel značné příjmy do císařské pokladny. 

Vamberecká krajka: symbol elegance a bohatství z Orlických hor
„Nicméně motivem pro reformy nebyla jen láska k paličkované kráse. Marie Terezie totiž především vnímala ekonomický potenciál oboru.“

Tradice, která neumírá

Ale zpět do Vamberka. Najdete tu Muzeum krajky, jedno z nejvýznamnějších míst pro pochopení a ocenění tohoto umění. Muzeum je domovem pro sbírku historických a moderních krajek, které dokazují vývoj a adaptabilitu řemesla. Expozice nezahrnuje pouze krajky, ale také historické nástroje a dokumenty spojené s krajkářstvím, které nám umožňují nahlédnout do procesu tvorby krajky a pochopit její historický kontext.
 

Vamberecká krajka: symbol elegance a bohatství z Orlických hor
Vamberecká krajka: symbol elegance a bohatství z Orlických hor
„Vamberecká krajka představuje více než jen řemeslný výrobek. Je to kulturní poklad a součást našeho regionálního historického dědictví, která bude určitě dělat radost mnoha dalším generacím.“

Dodnes se vamberecká krajka používá ke zdobení svatebních šatů či jako součást folklorních krojů a šperků. Je také ozdobou interiérů v podobě záclon, ubrusů, polštářů a dalších dekorací. Její jemné vzory a složité detaily jsou výrazem krásy i elegance a zrcadlí šikovnost tvůrkyň, posouvajících tuto tradici dále do 21. století. 

Vamberecká krajka představuje více než jen řemeslný výrobek. Je to kulturní poklad a součást našeho regionálního historického dědictví, která bude určitě dělat radost mnoha dalším generacím.

Máte nápad
na zajímavý obsah?
napište nám!